Clasificarea motoarelor de aviaţie

Motoarele de aviaţie pot fi clasificate în felul următor:

1. Motoare cu piston (cu elice)

2. Motoare aeroreactoare

  • 2.1 Motorul turboreactor
  • 2.2 Motorul statoreactor
  • 2.3 Motorul pulsoreactor
  • 2.4 Motorul motoreactor

3. Motoare cu tracţiune combinată

4. Motoare rachetă

  • 4.1 Motoare rachetă cu combustibil lichid
  • 4.2 Motoare rachetă cu combustibil solid

1. Motorul cu piston (cu elice)

Procesul care stă la baza motorului cu piston este transformarea energiei chimice a combustibilului în energie calorică şi apoi în energie mecanică. Elicea produce forţa de tracţiune necesară zborului.

2. Motoare aeroreactoare

2.1 Motorul turboreactor

Este un motor aeroreactor format din compresor centrifugal sau axial, cameră de ardere, turbină, ajutaj reactiv şi agregate auxiliare. În principiu, prin arderea carburantului creşte temperatura gazelor care se destind în turbină, acestea antrenând viteze de rotaţie mari ieşind în atmosferă şi asigurând forţa de propulsie.

Există turboreactoare cu simplu circuit şi cu dublu circuit (acesta având prevăzut un compresor suplimentar pe acelaşi ax cu turbina).

2.2 Motorul statoreactor

Motor cu reacţie fără organe mobile, constând în principal dintr-un tub de secţiune variabilă deschis la ambele capete, paralel cu direcţia de zbor. În difuzor se realizează comprimarea dinamică a aerului datorită deplasării aeronavei cu viteză mare. Gazele de ardere sunt evacuate din cameră, iar destinderea lor realizează forţa de propulsie.

Statoreactorul poate intra în funcţiune doar la o anumită viteză de zbor a aeronavei, furnizând viteze supersonice şi hipersonice.

Statoreactorul este destinat avioanelor aerocosmice, rachetelor autoghidate etc.

2.3 Motorul pulsoreactor

Motor cu reacţie având aplicaţii relativ puţine, asemănător statoreactorului, fiind utilizat la avioanele cu viteze supersonice. Aeronavele echipate cu pulsoreactor folosesc rachete la decolare, pulsoreactorul intrând în funcţiune la o anumită viteză de zbor.

2.4 Motorul motoreactor

Motor cu reacţie care este compus dintr-un motor cu ardere internă şi un compresor antrenat de acesta.

3. Motoare cu tracţiune combinată

3.1 Motorul turbopropulsor

Motor cu reacţie de tipul turbinei cu gaze, la care prin adăugarea unei elice, a fost sporit randamentul la viteze mici. Turbopropulsorul este destinat avioanelor ce parcurg distanţe mari cu viteze subsonice, profitând de avantajul tracţiunii cu reacţie la viteze mari şi de cel al tracţiunii cu elice la decolare şi la viteze mici.

3.2 Motorul turboreactor cu dublu flux (turboventilator)

Sunt turboreactoare modificate. Se caracterizează prin existenţa a două fluxuri de curgere paralele: unul secundar, de aer, antrenat de un ventilator montat pe acelaşi ax cu compresorul de joasă presiune a turbinei, care îmbracă fluxul de aer primar format din gaze de ardere.


Animație a unui motor turboventilator

Animație a unui motor turboventilator - CC BY-SA 3.0


4 Motoare rachetă

Motor cu reacţie al cărui jet reactiv se formează ca urmare a proceselor termodinamice independente de mediul străbătut, forţa de tracţiune crescând o data cu micşorarea densităţii mediului.

Există motoare rachetă de mai multe tipuri: chimice, nucleare, cu plasmă, ionice, fotonice şi termosolare.Data publicării: 04 februarie 2012Categorie: Motoare