Fizica în aviaţie - Energia

Energia se poate definii, ca ceva care ne oferă capacitatea de a îndeplinii o activitate, sau mai tehnic, capacitatea unui sistem (fizic) de a efectua lucru mecanic în trecerea dintr-o stare în altă stare dată. Ca indivizi, spunem că, atunci când ne simţim plini de energie, probabil putem efectua multe activităţi.

Energia poate fi de două feluri, potenţială sau cinetică.

Energia potenţială

Este o energie, pe care o poate dezvolta un corp prin mișcarea lui din poziția în care se află până la un indice de referință, fiind o energie capabilă de a produce o manifestare energetică. Putem spune că este o energie aflată în repaus, sau o energie care este stocată.

Energia potenţială poate fi clasificată în trei grupe:

1 - energia de poziţie (exemplu: apa într-un rezervor ridicat, un avion ridicat de la sol aşezat pe mufe);

2 - energia de deformare elastică (exemplu: o coardă întinsă sau comprimată);

3 – energia chimică (exemplu: energia din combustibilul de aviaţie);

Pentru a calcula energia potenţială de poziţie a unui obiect, aflat la înălţime, este folosită următoarea formulă:

Energia potenţială = Greutatea x Înălţimea;

După cum am menţionat mai sus, combustibilul de aviaţie posedă energie datorită naturii sale chimice, având potenţial de a elibera energie termică.

Energia cinetică

Este energia dezvoltată de un corp în mișcare şi putem lua exemplu un avion care rulează pe o pistă.

Pentru a calcula energia cinetică a unui corp în mişcare, putem folosi următoarea formulă:

Energia cinetică = ½ Masă x Viteză2;

Unitatea de măsură în sistemul internaţional pentru Energie este Joule.Data publicării: 19 ianuarie 2013Categorie: Generalități