Fizica în aviaţie - Materia

Este fundaţia pentru orice discuţie despre fizică. Conform dicţionarului, materia este baza a tot ce există, este substanţa din care toate lucrurile sunt făcute (orice ocupă spaţiu, are masă şi este perceptibil pentru simţuri într-un fel). Conform legii de conservare, materia nu poate fi creată sau distrusă, dar este posibilă schimbarea stării sale fizice. Când benzina lichidă se vaporizează şi se amestecă cu aerul, şi apoi arde, ar putea părea că această bucată de materie a dispărut şi nu mai există. Deşi nu mai există în stare de benzină lichidă, materia există în continuare în formă de gaze emise de arderea combustibilului.

Caracteristici ale materiei

Masa şi Greutatea

Masa este o măsură a cantităţii de materie dintr-un obiect. Cu alte cuvinte, câte molecule sunt în obiect, sau câţi atomi, sau pentru a fi mai specifici, câţi protoni, neutroni şi electroni. Masa unui obiect nu se schimbă indiferent de locul unde îl deplasăm în univers, şi aceasta nu se schimbă la modificarea stării. Singurul mod în care masa unui obiect poate fi schimbată este prin adăugarea sau eliminarea de atomi.

Matematic, masa poate fi enunţată după cum urmează:

Masa = Greutatea ÷ Acceleraţia gravitaţională (m = G ÷ g)

Greutatea este o măsură a atracţiei gravitaţionale care acţionează asupra masei unui obiect. Cu cât obiectul are masa mai mare, cu atât va fi mai greu sub efectul forţei de gravitaţie. Deoarece nu este posibil ca masa să dispară, singura modalitate ca un obiect să nu aibă greutate este ca gravitaţia să dispară.

Matematic, greutatea poate fi enunţată după cum urmează:

Greutatea = masă × Acceleraţia gravitaţională (G = m × g)

Atracţia

Atracţia este forţa care acţionează reciproc între particulele de materie, având tendinţa de a le împreuna. Isaac Newton a numit acest fenomen “Legea atracţiei universale”.

El a arătat cum fiecare particulă de materie atrage orice altă particulă, modul în care oamenii sunt legaţi de pământ, şi modul în care planetele sunt atrase în sistemul solar.

Porozitatea

Porozitatea înseamnă a avea pori sau spaţii în care particulele mai mici se pot potrivi atunci când un amestec are loc.

Impenetrabilitatea

Două obiecte nu pot ocupa acelaşi loc în acelaşi timp.

Densitatea

Densitatea unei substanţe este masa unității de volum. Astfel, densitatea unui corp este egală cu raportul dintre masa și volumul său. Volumul substanțelor, și ca urmare și densitatea, depinde de temperatură și de presiune. La substanțele lichide și mai ales la cele solide această dependență e slabă. În schimb gazele prezintă variații mari ale densității cu temperatura și presiunea.


Plasmă

Plasmă - CC BY-SA 3.0
Data publicării: 15 august 2012Categorie: Generalități