Diviziunea serviciilor de trafic aerian

Serviciile de trafic aerian sunt divizate în trei servicii, după cum urmează: Serviciul de control al traficului aerian, care este divizat în trei componente:Obiectivele serviciilor de trafic aerian

Dacă vă întrebaţi care sunt obiectivele principale ale serviciilor de trafic aerian, atunci citiţi articolul care trebuie. O să încerc să le prezint în ordinea importanţei. Serviciile de trafic aerian trebuie să îndeplinească următoarele obiective majore: să prevină coliziunile între aeronavele aflate în aer şi să prevină coliziunile între aeronavele aflate pe suprafeţele de manevră şi obstacolele aflate pe suprafeţele respective.Orientarea pilotului şi sistemele senzoriale

Orientarea este gradul de conştientizare a poziţiei aeronavei şi a noastră, în raport cu un punct de referinţă specific. Dezorientarea este lipsa de orientare, şi dezorientarea spaţială se referă în mod specific la lipsa de orientare în ceea ce priveşte poziţia în spaţiu şi faţă de alte obiecte.Ochiul uman

Dintre toate simţurile, vederea este esenţială în furnizarea de informaţii pentru efectuarea unui zbor în condiţii de siguranţă. Chiar dacă ochiul uman este optimizat pentru vederea de zi, acesta poate funcţiona şi în medii cu lumină redusă.Factorul uman în aviaţie

Dacă vorbim despre factorul uman, atunci trebuie să acoperim un domeniu larg, care analizează interacţiunea între oameni, maşini, şi mediul înconjurător cu scopul de a îmbunătăţi performanţele şi reducerea erorilor. Pe măsură ce aeronavele devin sigure şi mai puţin predispuse la defecţiuni mecanice, procentul accidentelor legate de factorul uman au crescut. În momentul de faţă 80% dintre accidente sunt legate de factorul uman. Piloţii care înţeleg foarte bine importanţa acestui lucru sunt mai bine pregătiţi pentru a planifica şi executa un zbor, în condiţii de siguranţă şi lipsit de evenimente.Sisteme senzoriale pentru Orientare

Ochii menţin orientarea vizuală. Orientarea vestibulară este menţinută de către sistemul sensibil de mişcare aflat în urechea interioară. Nervii de la nivelul pielii, articulaţiile, şi muşchii corpului menţin orientarea posturală. Atunci când oamenii sănătoşi sunt în mediul lor natural, aceste trei sisteme lucrează bine.Fizica în aviaţie

Fizica este un subiect foarte interesant şi captivant. Pentru persoanele cărora le plac lucrurile tehnice, este o ştiinţă de nepreţuit. Fizica ne permite să explicăm cum funcţionează motoarele, cum zboară avioanele şi elicopterele şi multe alte aplicaţii legate de domeniul aviaţiei. În plus faţă de explicaţiile funcţionării lucrurilor din jurul nostru, ne permite şi cuantificarea lor.Influenţa atmosferei asupra aparatelor de zbor

Atmosfera este un înveliş de aer ce înconjoară pământul şi se aşterne pe suprafaţa acestuia. Putem spune că atmosfera este un amestec de gaze, care are masă, greutate şi formă nedeterminată. Atmosfera este compusă din 78% Azot, 21% oxigen şi 1% alte gaze (argon, bioxid de carbon, heliu). Dintre aceste elemente unele sunt mai grele decât altele. Elementele mai grele, ca oxigenul, se stabilesc pe suprafaţa pământului, în timp ce elementele mai uşoare sunt ridicate la o altitudine mai mare. Marea majoritate a oxigenului din atmosferă se găseşte sub altitudinea de 10,668 de metri.Îndatoririle unui comandant de aeronavă civilă

Faţă de obligaţiile generale şi cele specifice desfăşurării activităţii de zbor în deplină siguranţă, comandantul aeronavei civile răspunde de pregătirea şi executarea în siguranţă a fiecărei misiuni de zbor, având următoarele drepturi, obligaţii şi răspunderi: În timpul executării misiunilor de zbor, poate delega atribuţii membrilor de echipaj, dar nu poate să îşi delege responsabilităţile. Dacă, din orice cauză, la sol sau în zbor, este împiedicat sau se află în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia, în lipsa desemnării prealabile a unei alte persoane pentru a-l înlocui, funcţia de comandant al aeronavei civile va fi exercitată de către un alt pilot comandant membru al echipajului sau de către copilot.Fizica în aviaţie - Materia

Este fundaţia pentru orice discuţie despre fizică. Conform dicţionarului, materia este baza a tot ce există, este substanţa din care toate lucrurile sunt făcute (orice ocupă spaţiu, are masă şi este perceptibil pentru simţuri într-un fel). Conform legii de conservare, materia nu poate fi creată sau distrusă, dar este posibilă schimbarea stării sale fizice. Când benzina lichidă se vaporizează şi se amestecă cu aerul, şi apoi arde, ar putea părea că această bucată de materie a dispărut şi nu mai există. Deşi nu mai există în stare de benzină lichidă, materia există în continuare în formă de gaze emise de arderea combustibilului.Clasificarea spaţiilor aeriene

Spaţiile aeriene în care se furnizează servicii de trafic aerian, se identifică şi se clasifică astfel: Clasa A - Sunt permise numai zborurile IFR, se furnizează serviciul de control al traficului aerian tuturor zborurilor iar acestea sunt toate eşalonate, fiecare faţă de celelalte. Clasa B - Sunt permise zborurile IFR si VFR, se furnizează serviciul de control al traficului aerian tuturor zborurilor iar acestea sunt toate eşalonate, fiecare faţă de celelalte.Fizica în aviaţie - Energia

Energia se poate definii, ca ceva care ne oferă capacitatea de a îndeplinii o activitate, sau mai tehnic, capacitatea unui sistem (fizic) de a efectua lucru mecanic în trecerea dintr-o stare în altă stare dată. Ca indivizi, spunem că, atunci când ne simţim plini de energie, probabil putem efectua multe activităţi. Energia poate fi de două feluri, potenţială sau cinetică. Energia potenţială este o energie, pe care o poate dezvolta un corp prin mișcarea lui din poziția în care se află până la un indice de referință, fiind o energie capabilă de a produce o manifestare energetică. Putem spune că este o energie aflată în repaus, sau o energie care este stocată.