TCAS II

TCAS sau Sistemul de Alertă Trafic şi Evitare a Coliziunii este un sistem care reduce riscul de ciocnire a aeronavelor în aer. TCAS funcţionează independent de Serviciul de Trafic Aerian, şi are rolul de a informa şi recomanda manevre echipajului în cazul apropierii altei aeronave.

TCAS – ul este un sistem care se bazează pe comunicarea dintre două/sau mai multe aeronave, aflate într-un conflict de trafic, cu ajutorul unor transpondere. Trebuie menţionat că sistemul nu poate asigura nici o protecţie împotriva aeronavelor care nu au un transponder integrat.

Faţă de TCAS I, care nu asigură decât avertizări atunci când o aeronavă este în apropiere, ajutând pilotul la o mai bună vizualizare a pericolului, TCAS II furnizează consiliere de trafic şi recomandă manevre de evitare pe verticală.

TCAS II are două moduri de afişare în cabină: recomandare pentru manevra de evitare a coliziunii (RA – Resolution Advisory) şi atenţionare de trafic în vecinătatea aeronavei (TA – Traffic Advisory).

TCAS II monitorizează spaţiul aerian din jurul aeronavei, interogând transponderele aeronavelor aflate în perimetrul de lucru al acestuia. Datele primite de la trasponderele aeronavelor interogate, ajută sistemul să furnizeze următoarele informaţii: distanţa dintre aeronave, direcţia relativă, altitudinea şi viteza pe verticală a aeronavei interogate și viteza de apropiere a aeronavei interogate. Dacă TCAS II apreciază că spaţiul, în care aeronava se poate considera în siguranţă este încălcat, va furniza o atenţionare de trafic TA pentru a face cunoscut echipajului că în vecinătate se află o aeronavă. Dacă aeronava continua apropierea, TCAS II va emite o indicaţie RA pentru a se obţine sau menţine o distanţă sigură faţă de aeronava străină.


TCAS II


Aeronavele echipate cu TCAS II vor coresponda şi vor rezolva problema de trafic folosind un transponder Mode S. Coordonarea dintre ele asigură evitarea cu succes a unei coliziuni. Echipajul trebuie să urmeze imediat şi lin indicaţiile de evitare a coliziunii (RA). Din moment ce manevrele sunt coordonate de TCAS II, echipajul nu trebuie să execute manevre în direcţia opusă celei indicate de TCAS II.

TCAS II poate monitoriza 45 de aeronave, poate afişa până la 30 de aeronave şi poate rezolva probleme de trafic (RA) pentru 3 aeronave în acelaşi timp.

Componente

TCAS II este compus dintr-un panou de control MODE S/TCAS, transponder Mode S, calculatorul TCAS, antene, panou de vizualizare a traficului şi de sugerare a unei rezolvări şi un sistem audio de alertă.


Schemă TCAS II

Schemă TCAS II


Informaţiile de la panoul de control Mode S/TCAS sunt transmise calculatorului prin intermediul transponderului Mode S. TCAS II foloseşte o antenă direcţională montată în partea de sus a aeronavei, care primeşte date despre distanţa şi altitudinea aeronavelor interogate, aflate deasupra aeronavei. O antenă omnidirecţională de transmisie şi recepţie este montată în partea de jos a aeronavei, pentru a putea furniza distanţa şi altitudinea aeronavelor aflate sub aeronavă.

Spaţiul Protejat

Pentru un sistem de alertă trafic şi evitare a coliziunii eficient un rol important îl are valoarea “tau” sau mai simplu spus, timpul rămas sau distanţa rămasă până la coliziune. Un sistem logic eficient trebuie să furnizeze protecţia necesară detectând ameninţările reale, dar în acelaşi timp trebuie să poată elimina alarme false. Acest lucru este realizat prin controlul sensibilităţii.

Pilotul are la dispoziţie trei moduri în care poate folosi TCAS-ul: Standby, Numai TA şi Automat. Aceste moduri sunt folosite de TCAS pentru a determina nivelul sensibilităţii. Când se află în modul standby, TCAS nu transmite interogări. În mod normal, modul standby este utilizat când aeronava este la sol. În modul TA, sistemul foloseşte toate funcţiile de supraveghere şi furnizează TA, dar nu şi RA. Modul TA este folosit la aterizări şi la altitudini mici pentru a nu crea confuzie. Când pilotul selectează modul Automat, sistemul reglează nivelul de sensibilitate în funcţie de altitudinea aeronavei.

În timpul unei conferinţe, în luna Martie a anului 2008, s-a ajuns la un acord asupra numelui ultimei variante a sistemului TCAS II. Acesta va fi cunoscut ca TCAS II Versiunea 7.1.

Eurocontrol a revizuit sistemul, după ce s-au descoperit două probleme legate de siguranţă în logica TCAS – ului. Prima problemă s-a descoperit la logica de inversare RA, iar a doua la răspunsul incorect dat de piloţi la ajustarea vitezei verticale RA.

La logica de inversare, principiul de bază stă în detectarea a două aeronave care urcă sau coboară simultan. Două mecanisme sunt folosite pentru a asigura că inversarea RA este făcută când este necesar. Când se observă că aeronava străină nu răspunde la RA o perioadă de timp, intră în scenă o regulă implementată în TCAS, care permite inversarea comenzii principale, atunci când aeronavele se află la o distanţă mai mică de 30,48 metri şi se îndreaptă una spre cealaltă.


Inversare RA la TCAS II Versiunea 7.1

Inversare RA la TCAS II Versiunea 7.1


În ceea ce priveşte ajustarea vitezei verticale RA, monitorizarea operaţională a scos la iveală că în unele cazuri piloţii nu răspund corect. Piloţii măresc viteza în loc să o reducă, acest lucru ducând la o înrăutăţire a situaţiei. S-a observat că în urma antrenamentelor se pot îmbunătăţii reacţiile piloţilor, dar nu sunt suficiente pentru a prevedea o situaţie neaşteptată, condiţie în care alte soluţii trebuiesc găsite. Mai multe organizaţii au observat că sistemul audio de avertizare şi sistemul de afişare sunt foarte confuze pentru echipaj şi trebuiesc îmbunătăţite.

Pentru viitor s-a propus, ca noile aeronave construite după 1 martie 2012, să fie echipate cu noul sistemul TCAS II versiunea 7.1, iar pe aeronavele în serviciu implementarea lor să se facă până la 1 decembrie 2015. Aceste date nu sunt definitive şi se pot modifica.Data publicării: 14 ianuarie 2012Categorie: Avionică